Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net Support This Project
ca:documentation:internet

Internet

Proxy  • HTTP Proxy

Si esteu connectat a Internet per mitjà d'un proxy, a Cartes del Cel li calen els seus paràmetres per funcionar.
Els paràmetres són:

  • Proxy host Adreça IP o nom simbòlic del proxy
  • Port número del port per comunicar amb el proxy

* Usuari Nom usat per connectar al proxy

  • Contrasenya contrasenya usada per connectar al proxy

Per defecte no s'usa el proxy i llavors no calen paràmetres.

  • FTP CdC l'usa per descarregar fitxers grans del MPC (Minor Planet Center), i cal una connexió anònima amb ”@” com a contrasenya. Si sou amable podeu posar-hi la vostra adreça de correu. Però de fet funcionarà amb qualsevol cosa que porti una ”@”.

Podeu estalviar-vos de petjar cada vegada el botó de descàrrega quan vulgueu obtenir dades de recursos en línea. Perquè sigui així us cal desmarcar la casella “Demana confirmació abans de connectar a Internet” al peu d'aquesta pestanya.


Elements orbitals

Aquí hi ha especificades URLs del MPC usades per baixar els elements orbitals dels cometes i els asteroides.

Cometes

La zona d'entrada superior conté les URL per als cometes. Podeu escollir el protocol de descàrrega amb un dels quatre botons:

Asteroides

La zona d'entrada inferior mostra les URLs del MPC usades per als asteroides; hi podeu triar fitxers d'elements orbitals per mitjà de quatre botons:

  • MPCORB > 70Mb! per a l'arxiu complet (300 000 asteroides, protocol FTP obligat)
  • Primers 5000 per una selecció de 5000 asteroides (fitxer baixat des del lloc CdC).
  • Brillants + NEO + TNO per a tres llistes del MPC d'asteroides (brillants, inusuals i distants)
  • Per defecte és igual que Primers 5000 + NEO + TNO.Imatges DSSAquí hi ha especificades URLs DSS usades per a descarregar imatges formatejades FITS. Cada fila en la llista té una etiqueta i una URL. El nom s'usa com identificador breu per a la URL llarga. Les URLs descriuen exactament des d'on i com s'han de descarregar les imatges. (Mireu al lloc DSS per a més detalls).

Les etiquetes es fan servir quan demaneu la descàrrega d'imatges per mitjà de la icona en la barra d'eines d'objectes, o fent clic a Carta → Obté imatge DSS.Podeu afegir-hi files (només usuaris experimentats que sàpiguen com fer-ho!), amb aquesta caixa de diàleg. No espatllareu res si la sintaxi és incorrecta, el pitjor que pot passar és que el programa no pugui obtenir una imatge per una URL defectuosa.
Primer us cal deduir la sintaxi i el tipus de paràmetres que el lloc web pot manejar. Quan sapigueu això, heu d'omplir les variables per als paràmetres amb els valors que automàticament seran lliurats per Cartes del Cel.
Ara cliqueu una línia en blanc, entreu un nom curt a l'esquerra. A la dreta, entreu la URL completa amb les dades de Cartes del Cel en els llocs correctes.

La llista següent us dóna una visió de les variables que Cartes del Cel usa per generar les URLs de petició.

SkyChart variablemeaning
$RAHCoordenades del centre, Ascensió recta hores
$RAMCoordenades del centre, Ascensió recta minuts
$RASCoordenades del centre, Ascensió recta segons
$DEDCoordenades del centre, Declinació graus, nord de l'equador celest va prefixat amb +, sud prefixat amb -
$DEMCoordenades del centre, Declinació minuts
$DESCoordenades del centre, Declinació segons
$RAFCoordenades del centre, Ascensió recta, en graus decimals d'arc
$DEFCoordenades del centre, Declinació, graus decimals. Nord de l'equador celest es representa sense signe, el sud prefixat amb -
$XSZCamp de visió en la direcció X, minuts decimals d'arc, precisió 3 dígits
$YSZCamp de visió en la direcció Y, minuts decimals d'arc, precisió 3 dígits
$FOVXCamp de visió en la direcció X, graus decimals d'arc, precisió 6 dígits
$FOVYCamp de visió en la direcció Y, graus decimals d'arc, precisió 6 dígits
$PIXXPixels en la direcció X
$PIXYPixels en la direcció Y


Per llegir sobre el format URL en peticions mireu el document ASU .

Per llegir més sobre com baixar una imatge del DSS, feu clic aquí .
Per llegir com mostrar aquestes imatges feu clic aquí .
I per aprendre com configurar l'ús del DSS feu clic aquí.
ca/documentation/internet.txt · Darrera modificació: 2013/11/13 15:47 per admin