Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:news:version_3.10

Versió 3.10

Noves funcions:

 • Afegida la capacitat de mostrar una imatge panoràmica per a l'horitzó. La imatge ha de ser un fitxer PNG o BMP de qualsevol mida i que representi un panorama de 360 graus complets en projecció equirectangular. L'Horitzó cal que estigui exactament a mitja altura de la imatge. L'àrea del cel s'ha de fer transparent (#FF00FF per a BMP). El cantó esquerre del panorama és la direcció est. Si utilitzessiu una altra orientació hauríeu de danar també l'angle de decalatge.
 • VO SAMP interoperabiliat, permet enviar i rebre posicions, imatges FITS, taules OV (Observatori Virtual), seleccions de files de taules OV d'altres aplicacions com Aladin o Topcat.
 • Afegit suport per a JPL DE430 i DE431: ara podeu mostrar la situació dels planetes entre 13000AC i 17000DC.
 • Nou càlcul per als satèl·lits planetaris, afegits Phoebe, Tritó, Nereid, Charon i 33 satel·lits tènues.
 • Opció de color per als catàlegs Catgen de cel profund.
 • Actualitzada l'opció URL per als catàlegs de text Catgen.
 • Descàrregues dimatges DSS en arxius.
 • Mostra imatges amb WCS d'arxius FITS.
 • Afegeix etiquetes amb noms d'imatge FITS.
 • El panell Calendari de Crepuscles mostra informació de les nits sense Lluna.
 • Afegit botó en el Calendari per mostrar d'entrada els cometes més brillants.
 • Afegides dreceres Ctrl+L i Ctrl+Shift+L per permutar la llegenda del mapa.
 • Afegit botó per canviar el què fa el botó dret del ratolí de zoom a moure.
 • Afegides funcions de Llista d'observacions.
 • Nova opció per emmascarar el mapa fora del ocular més ample.
 • Nous peu i capçalera en les impressions.
 • Capacitat de definir més de 10 oculars o camps CCD.
 • Més opcions per triar columnes en catàlegs OV (Observatori Virtual)
 • La documentació ara es pot descarregar en format PDF.

Correccions:

 • Millor transparèncie d'imatges i mapa.
 • Més funcions per retocar els tons d'imatges.
 • Processat complet a 16 bits per a les imatges.
 • Entrellaçat dels mapes fits.
 • Afegida orientació en la brúixola.
 • Opció de punter simple en comptes de brúixola
 • Símbol de galàxies depenent de la lluminositat també en mode línia.
 • Mida de l'etiqueta DSO depenent de la magnitud.
 • Adaptat el butlletí varobs_lpv per usar el nou format csv.
 • Recerca en els catàlegs de dades de l'OV.
 • Deformació planetària per la refracció prop de l'horitzó.
 • Dir a Xplanet que usi les mateixes efemèrides JPL que Cartes del Cel.


Per a més detalls sobre els canvis, doneu una mirada a la llista de canvis i correccions i al llistat de codi font

ca/news/version_3.10.txt · Darrera modificació: 2015/11/06 20:44 (edició externa)