Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:add_elements

Afegir elements manualment

Des del menú: Configuració→ Sistema solar… → Cometa → Afegeix
o bé
Des del menú: Configuració→ Sistema solar… → Asteroide → Afegeix

Pot caldre haver d'afegir elements orbitals manualment a la vostra llista existent de cometes o asteroides. També podeu mostrar un asteroide entre els estels eliminant les dades de posició dels altres asteroides i llavors entrant els elements orbitals de l'asteroide escollit.

Advertència

Els elements s'usen per definir orbites de secció cònica, com el·lipses d'asteroides o el·lipses i paràboles de cometes. Les posicions calculades resultants són útils només per a objectes que no siguin massa a prop de planetes. En el cas d'Objectes Propers a la Terra (Near Earth Objects=NEOs),les posicions calculades basades en els elements són totalment inútils. Si voleu mostrar la posició o el recorregut d'un NEO amb Cartes del Cel, ho podeu fer basant-vos en una llista de posicions calculades i afegint aquesta llista als catàlegs. Aquí trobareu les instruccions de com fer-ho.

Obtenció d'elements

Podeu obtenir elements des de NASA JPL Horizons. Obriu aquest enllaç en una nova finestra: http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
Copieu els paràmetres de més avall, evidentment, amb els vostres valors. Seleccioneu per Ephemeris Type Orbital Elements. Trieu per Target Body el vostre objecte demanat. Us caldrà posar Center com @sun. Poseu a Time Span l'interval de temps per al que voleu obtenir els elements..

Ephemeris Type [change] : ELEMENTS
Target Body [change] : Asteroid 5610 Balster (2041 T-3)
Center [change] : Sun (body center) [500@10]
Time Span [change] : Start=2014-08-09, Stop=2014-08-10, Step=1 d
Table Settings [change] : defaults
Display/Output [change] : default (formatted HTML)

Com entrar les dades

Dades des de la pàgina de dades de l'objecte (Object Data page)

Entreu una denominació clara de l'objecte. En aquest exemple he escollit “Asteroid 5610 Balster (2041 T-3)”.
En la part Physical Parameters podeu trobar el valor H= ... Copieu-lo com H absolute magnitude.
Copieu el valor G= .. com G Slope parameter.

Dades resultants

Més enllà, en la part Results trobem més dades per entrar. La llista de resultats mostra dades en notació matemàtica. Cartes del Cel pot processar aquestes dades tant en aquesta forma com amb notació decimal.
$$SOE
2456878.500000000 = A.D. 2014-Aug-09 00:00:00.0000 (CT)
EC= 4.410631654154605E-02 QR= 2.680223611595490E+00 IN= 3.348991791769490E+00
OM= 2.437396671671045E+02 W = 3.329253281089416E+02 Tp= 2456381.044945736416
N = 2.099239155691789E-01 MA= 1.044277128106851E+02 TA= 1.092504742118517E+02
A = 2.803893003977550E+00 AD= 2.927562396359610E+00 PR= 1.714907036789549E+03
2456879.500000000 = A.D. 2014-Aug-10 00:00:00.0000 (CT)
EC= 4.410698013669621E-02 QR= 2.680219915877766E+00 IN= 3.348991402148423E+00
OM= 2.437396179792080E+02 W = 3.329246715210186E+02 Tp= 2456381.042354188394
N = 2.099241311623329E-01 MA= 1.046382882182052E+02 TA= 1.094556083560238E+02
A = 2.803891084235605E+00 AD= 2.927562252593444E+00 PR= 1.714905275571270E+03
$$EOE

Prengueu nota dels abreujaments i copieu les dades corresponents:

  1. 2456338.500000000 com a valor per a Epoche (JD) (a dalt, directament a sota de $$EOE)
  2. MA: 1.044277128106851E+02 com a valor per a Mean anomaly
  3. W: 3.329253281089416E+02 com a valor per a Argument of perihelion
  4. OM: 2.437396671671045E+02 com valor per Longitude of ascending node
  5. IN: 3.348991791769490E+00 com a valor per a Inclination
  6. EC: 4.410631654154605E-02 com a valor per a Excentricity
  7. A: 2.803893003977550E+00 com a valor per a Semimajor axis

A Reference entreu la referència a l'origen d'on heu obtingut les dades. En aquest exemple “Horizons”.
A name entreu el nom que mostrarà l'etiqueta. Per discriminar entre les dades de la posició prèviament calculades pot ser útil entrar el vostre nom de l'objecte ampliat amb algun detall d'informació complementària.

Feu clic al botó Afegeix. Si heu entrat totes les dades en un format que Cartes del Cel pot processar, rebreu un “OK!”.

Ara, feu un nou Prepara dades mensuals, calculeu les posicions d'acord amb aquestes instruccions .

ca/documentation/add_elements.txt · Darrera modificació: 2015/11/06 20:44 (edició externa)