Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:calendar_twilight

Calendari, Crepuscles


Aquesta pantalla mostra les hores dels crepuscles matutí i vespertí per a les dates seleccionades en la zona d'entrada del calendari. Els crepuscles són de tres classes: * 1. Crepuscle civil és quan el centre del Sol es troba entre 0º i 6º per sota de l'horitzó. (Aquest crepuscle no es mostra al calendari de Cartes del Cel.
* 2. Crepuscle nàutic és quan el centre del Sol està entre 6 i 12 graus per sota de l'horitzó.
* 3. Crepuscle astronòmic és quan el Sol està a entre 12 i 18 graus sota de l'horitzó.

Quan useu en el mapa coordenades altazimutals juntament amb **color del cel automàtic *, el color de fons del cel es mostrarà més clar d'acord amb el tipus de crepuscle.
Foscor astronòmica és el període en què el Sol està més avall de 18º per sota de l'horitzó del vostre observatori. Cartes del Cel mostrarà un color del cel usualment negre durant la foscor astronòmica, llevat que la Lluna estigui per damunt de l'horitzó.

La darrera columna de la taula mostra el principi i fi d'aquest periode de foscor, incloent-hi la presència de la Lluna. La fracció il·luminada de la Lluna també s'indica pes estimar-ne el nivell de perjudici.

ca/documentation/calendar_twilight.txt · Darrera modificació: 2015/11/06 20:44 (edició externa)