Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:directories_and_files

Directoris i fitxers

Aquí hi ha una relació dels directoris i fitxers en les instal·lacions estàndard.

Windows

PropòsitFitxer / Directori
executableskychart.exe (el programa principal)
executablecdcicon.exe (la icona rellotge amb diverses opcions)
executablevarobs.exe (Observació estels variables)
Instal·lacióC:\Fitxers de programa\Cartes del Cel
User dataC:\Users\[usuari]\AppData\Local\Skychart

Els directoris d'usuari són ocults; teclegeu %LOCALAPPDATA% en la barra de l'Explorador per mostrar-los.

Linux

PropòsitFitxer / Directori
executable/usr/bin/skychart (el programa principal)
executable/usr/bin/cdcicon (la icona del rellotge amb diverses opcions)
executable/usr/bin/varobs (Observador Estels Variables)
Instal·lació/usr/share/apps/skychart
Configuració usuari~/.skychart (vigileu el punt inicial, això fa el directori 'amagat'.)

Mac OS X

PropòsitDirectori
executableskychart.app (el programa principal)
executablevarobs.app (Variable Star Observer)
Installation/Applications/Cartes del Cel
User settings~/Library/Application Support/skychart

Contingut del directori de les dades d'usuari

 • Skychart.ini. Aquest fitxer conté totes les dades de configuració fetes per l'usuari. Alguns exemples: la posició d'observació, els directoris dels catàlegs configurats, i les definicions dels buscadors.
 • scope.ini La configuració per al LX200 intern o el driver de l'Encoder del telescopi.
 • cdc_trace.txt. Aquest fitxer traça els passos que segueix el programa en la darrera engegada per inicialitzar-se. Pot usar-se com una forma senzilla de descobrir possibles errors. Només hi és en les versions Windows. En el Linux aquesta traça és a stdout.
 • Arxiu Una carpeta local on desar les imatges FITS.
 • database. Tal com el nom suggereix, aquest és el lloc on Cartes del Cel manté una base de dades amb el nom cdc.db que consisteix en dades indexades que poden ser cercades. La base de dades conté diverses taules. Aquí s'hi desen les efemèrides dels cometes i els asteroides un cop calculades a partir dels elements orbitals. També hi ha una taula que conté la llista ordenada de les imatges d'objectes que poden ser mostrades. (Per exemple aquelles que hi ha al subdirectori data\pictures\sac de la carpeta d'instal·lació.) I les dades dels llocs d'observació per països, que també estan desades en aquesta base de dades.
 • MPC. En aquest directori Cartes del Cel desa les dades orbitals dels cometes i asteroides baixades des del Minor Planet Center .
 • pictures. Directori on es desen les imatges FITS, descarregades des dels recursos DSS en línia. Usualment, hi trobareu fitxers amb noms com ara $temp.fit i $temp.fit.gz
 • satellites El lloc on es posen els fitxers TLE amb l'extensió .tle
 • script La vostra caixa d'eines d'scripts va aquí.
 • tmp. Directori on es desen els fitxers d'imatges temporals dels planetes obtingudes amb el programa xplanet .

* varobs El catàleg de l'observador d'estels variables.

 • vo Els catàlegs baixats des de l'Observatori Virtual.


ca/documentation/directories_and_files.txt · Darrera modificació: 2022/06/02 10:55 per antoni