Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:artificial_satellites

Calendari Satèl·lits artificials

El càlcul per als satèl·lits artificials fa servir el programa Mike McCant's QuickSat i el programa Iridflar de Robert Matson. Val la pena llegir la documentació (en anglès)per a aquests programes. La trobareu a les carpetes data/quicksat i data/iridflar.

D'entrada seleccioneu el camp de dates per a la predicció, la magnitud límit per a la llista i per representar en la carta, el fitxer TLE a usar per al càlcul (feu servir les tecles CTRL o MAJ per triar diversos fitxers. Marqueu les dues caselles si és que voleu veure el pas durant el dia o si voleu incloure les fulguracions dels Iridium a la llista.

El fitxer TLE per a les fulguracions dels Iridium ha de dur el nom iridium.tle. Si voleu representar el camí del satèl·lit abans i després de la fulguració heu d'incloure aquest fitxer a la llista i seleccionar una magnitud límit de la carta d'almenys 8.

Un cop feu clic a Refresca, la llista mostra els següents valors:

  • dia i hora de la màxima elevació
  • nom del satèl·lit
  • la màxima magnitud
  • azimut i altura del màxim
  • distància en quilòmetres
  • ascensió recta i declinació
  • error estimat en l'hora de la predicció en minuts o per a la fulguració, la distància i direcció per a la fulguració màxima, i la direcció del moviment del satèl·lit.

Si la magnitud està entre parèntesis vol dir que la magnitud absoluta del satèl·lit no es coneix i el valor calculat esta basat en una magnitud 6. El fitxer de magnitud “qs.mag” pot ser actualitzat des de http://www.prismnet.com/~mmccants/ junt amb el TLE. Podeu també remplaçar manualment el fitxer en la carpeta de satèl·lits Configuració d'usuari

Fent clic a la llista mostra la carta per al pas d'aquest satèl·lit, però també de qualsevol altre objecte més brillant que la magnitud límit en un interval de temps de +/- 6 minuts.

Sisplau, poseu al dia els fitxers dels elements TLE regularment (almenys cada setmana) usant el botó “Descarrega TLE”.

El botó “Descarrega TLE” baixa i instal·la els fitxers seleccionats, o si la llista fos buida, us mostra un missatge amb el camí on us cal posar els fitxers i llavors obre el navegador en la pàgina web space-track.org.

També podeu usar un script per baixar els fitxers. L'exemple que segueix pot usar-se com a punt de partida per obtenir els fitxers que us calguin. Podeu obtenir decàrrega TLE per a Windows o per a Linux o Mac. Us caldrà crear abans un compte a space-track.

Instal·lació del programari

El programa Quicksat és una aplicació win32; funciona bé en Windows 32 i 64 bits.
En Linux i Mac us cal instal·lar Wine:

Linux Debian/Ubuntu:

sudo apt-get install wine

Linux Fedora:

yum install wine

Mac: Vegeu la pàgina específica sobre la instal·lació Wine


El programa Iridflar és una aplicació dos16, funciona sols en el Windows 32 bits.
En el cas de Windows 64 bits s'inclou una versió de Dosbox amb l'instal·lador de Cartes del Cel.
Amb Linux i Mac us cal instal·lar Dosbox:

Linux Debian/Ubuntu:

sudo apt-get install dosbox

Linux Fedora:

yum install dosbox

Mac: Vegeu despres d'instal·lar el Wine

ca/documentation/artificial_satellites.txt · Darrera modificació: 2017/05/26 11:24 per antoni