Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:display_of_neos

Representació dels NEOs

Representació dels NEOs durant el trànsit amb la Terra

Aquest mètode solament pot funcionar per al trànsit d'un asteroide ben conegut amb bona precisió per a la circumstància del seu pas. Això cal perquè el MPC o Horizon puguin calcular una òrbita pertorbada acurada.
En el cas d'un objecte tot just descobert serà millor usar l'altre mètode alternatiu descrit al peu d'aquesta pàgina.

Hi ha la possibilitat de representar en Cartes del Cel els 'Objectes pròxims a la Terra'(Near Earth Objects (NEOs)), un cop calculades meticulosament les seves posicions en el cel. Per fer aquests càlculs ens cal la nostra posició en la Terra i l'hora del moment de la representació. Podrem obtenir els resultats dels càlculs des del Minor Planet Center o bé de Web Horitzons de la NASA JPL Després d'això podem copiar les dades en un fitxer de text ASCII i usar la utilitat CatGen per compilar un catàleg.

No podem usar els elements orbitals per fer un traçat confiable del pas d'un NEO!

Es recomana vivament de fer un darrer càlcul i compilació just abans de l'observació. El traçat del NEO probablement diferirà de les prediccions anteriors!

Perquè no usem ara les dades orbitals

Usualment Cartes del Cel és perfectament capaç de crear mapes de confiança basats en els elements orbitals de cometes i asteroides. Això és perquè a les llargues distàncies usuals, les pertorbacions causades pels camps gravitatoris de la Terra o els altres planetes tenen molt poca influència sobre el desplaçament dels objectes del sistema solar. En el cas d'un objecte pròxim a la Terra (NEO), la gravetat de la Terra és un pertorbador extraordinari i té gran influència sobre la trajectòria.

Els elements orbitals són dades matemàtiques per determinar òrbites de seccions còniques (el·lipses, paràboles, hipèrboles) d'objectes del sistema solar que es mouen al voltant del Sol. Els elements orbitals es calculen amb la teoria dels dos cosos, l'objecte pròpiament i el Sol. També hi ha, naturalment, la influència dels altres planetes, però les distàncies són grans i per tant, la influència és petita. Així doncs, sota condicions normals, podem usar els elements orbitals per fer prediccions fiables durant un cert període de temps.

En el cas dels NEOs, aquestes condicions normals no apliquen. Per fer prediccions sobre el temps i situació ens calen càlculs basats en la teoria de tres cosos: l'objecte, el Sol i la Terra. Degut a la influència extra de la gravetat terrestre, la trajectoria de l'objecte ja no segueix més la seva òrbita de secció cònica original. Com que els elements orbitals sols descriuen òrbites de seccions còniques ja no ens són útils en el cas dels NEOs. Si insistíssiu en usar elements orbitals per a un NEO, us trobaríeu en canvis grans de trajectòria, fins i tot en un període curt de temps. Només quan l'objecte s'hagi allunyat prou de la influència de la Terra es podria tornar a confiar en els elements orbitals.

Descàrrega dels fitxes projecte de CatGen

Podeu usar les càlculs d'efemèrides des del Minor Planet Center (MPC) o bé des de la NASA JPL Horizons, podeu triar un dels dos. Cartes del Cel pot mostrar catàlegs dels dos llocs en un sol mapa.

Per a la nostra conveniència, he compilat un arxiu zip que conté:

MPC.prj El fitxer projecte de CatGen per al format d'efemèrides des del MPC
Horizons.prj El fitxer projecte de CatGen per al format d'efemèrides des de NASA JPL Horizons
mpc.txt Fitxer de text ASCII a tall d'exemple, que conté efemèrides del MPC
horizons.txt Fitxer de text ASCII a tall d'exemple, que conté efemèrides de Horizons
mpc.hdr Capçalera exemple de catàleg, a punt per la data 2013-02-15, generat amb CatGen, basat en dades MPC.
horizons.hdr Capçalera exemple de catàleg, a punt per la data 2013-02-15, generat amb CatGen, basat en dades Horizons.
mpc.info2 Dades de catàleg d'exemple, a punt per la data 2013-02-15, generat amb CatGen, basat en dades MPC.
horizons.info2 Dades de catàleg d'exemple, a punt per la data 2013-02-15, generat amb CatGen, basat en dades Horizons.
README.txt Breu descripció del propòsit d'aquests fitxers.

Abans de res descarregueu aquest arxiu zip https://ap-i.net/pub/skychart/neo/ephemerides.zip i deseu-lo en el directori on voleu tenir els vostres catàlegs. Amb Windows, el directori estàndard de catàlegs és C:\Program Files\Ciel\cat, amb Linux seria /usr/share/apps/ciel. Descomprimiu l'arxiu en el vostre directori de catàlegs. Després d'això, trobareu un nou directori, de nom efemèrides. Contindrà els fitxers mencionats més amunt.

Recuperació de dades del Minor Planet Center

Obriu la font de les dades MPC amb aquest enllaç en una finestra nova.
Seleccioneu el botó Return Ephemerides, si no estés ja seleccionat. Entreu la identificació de l'objecte en la finestra rectangular per a la qual desitgeu generar un catàleg, per exemple 2012 DA14.
Entreu a la mateixa pàgina també:

 • La data i hora desitjada per als càlculs, en temps universal. Hi ha diversos formats possibles, per exemple:
  • 2013 02 15 194600 és 07:46:00 PM UT (h:m:s) al 15 de febrer de 2013
  • 2013/02/15.75 és 15 de febrer 2013 a 18:00 UT.
 • El nombre de posicions que demaneu per calcular (number of dates to output).
 • Opcional: entreu un número en la casella de text (Ephemeris interval) si és que voleu un interval per al nombre d'unitats de temps. Podreu triar aquesta unitat de temps al costat de Ephemeris units.
 • La unitat de temps desitjada (Ephemeris units) in dies, hores, minuts o segons.
 • En notació decimal: (longitude), la (latitude) i la (altitude) sobre el nivell del mar en metres del vostre lloc d'observació.
 • Mantingueu seleccionat: full sexagesimal, total motion and direction, ”/min.
 • Seleccioneu d'acord a la vostra preferència Measure azimuths.
 • Mantingueu seleccionat: Format for elements output: none.
 • Feu clic al botó Get ephemerides/HTML page.
2013 02 15 180000 11 46 49.9 -59 00 03  0.00036 0.988 105.1 74.9  9.6 1164.89  006.0  128 -54  -11  0.30  128 +45    54 078.6 / Map / Offsets
2013 02 15 180100 11 47 05.7 -58 40 38  0.00036 0.988 105.4 74.6  9.8 1178.23  006.0  127 -54  -11  0.30  129 +45    54 078.5 / Map / Offsets
2013 02 15 180200 11 47 21.4 -58 21 00  0.00036 0.988 105.7 74.3  9.7 1191.74  005.9  127 -54  -12  0.30  129 +45    54 078.4 / Map / Offsets
2013 02 15 180300 11 47 36.9 -58 01 07  0.00036 0.988 105.9 74.0  9.7 1205.47  005.9  126 -53  -12  0.30  129 +45    54 078.2 / Map / Offsets
2013 02 15 180400 11 47 52.4 -57 41 01  0.00035 0.988 106.2 73.8  9.7 1219.36  005.8  126 -53  -12  0.30  129 +45    54 078.1 / Map / Offsets
2013 02 15 180500 11 48 07.7 -57 20 41  0.00035 0.988 106.5 73.5  9.7 1233.43  005.7  125 -53  -12  0.30  130 +44    54 078.0 / Map / Offsets
2013 02 15 180600 11 48 22.9 -57 00 07  0.00035 0.988 106.8 73.2  9.7 1247.67  005.7  125 -53  -12  0.30  130 +44    54 077.9 / Map / Offsets
2013 02 15 180700 11 48 38.0 -56 39 18  0.00035 0.988 107.1 72.9  9.6 1262.14  005.6  124 -52  -12  0.30  130 +44    55 077.8 / Map / Offsets

Ara obriu el fitxer MPC.txt en el directori ephemerides creat abans, fent servir un editor ASCII (com ara el Notepad). Seleccioneu en el navegador que conté les efemèrides MPC generades només aquelles línies que contenen dades sobre la posició. Copieu aquestes línies en el document MPC.txt i deseu-lo. Ara usarem aquest document com un Input catalog file (fitxer d'entrada de catàleg) amb el CatGen.

Si no voleu usar dades d'efemèrides de Horizons podeu saltar-vos el paràgraf següent i continuar amb Generació d'un catàleg d'efemèrides amb CatGen

Recuperació de dades de posició de Horizons

Obriu aquest enllaç en una nova finestra.
Adapteu els vostres paràmetres com en l'exemple següent.

 • Seleccioneu per Ephemeris Type Observer Tables.
 • Entreu l'objecte desitjat a Target Body.
 • Feu clic a Specify Observer Location: a la línia specify latitude, longitude, and altitude i entreu les coordenades i l'altitud sobre el nivell del mar a Specify Observer Coordinates. Després d'això feu clic al botó Use specified Coordinates.
 • A continuació, entreu l'interval de temps per al qual voleu les dades de posició.
Ephemeris Type [change] : OBSERVER
Target Body [change] : Asteroid (2012 DA14)
Observer Location [change] : user defined ( 5°52'07.0“E, 51°49'24.0” N, 60 m )
Time Span [change] : Start=2013-02-15 19:00, Stop=2013-02-16 02:00, Step=10 m
Table Settings [change] : defaults
Display/Output [change] : default (formatted HTML)

Totes les dades ja són entrades. Així ara feu clic al botó Generate Ephemeris. En Results trobareu les posicions com en l'exemple que segueix:

 2013-Feb-15 19:00 m 12 00 04.31 -31 04 57.4  8.32 0.00025777599773 -3.0499410 127.3788 /L 52.6083
 2013-Feb-15 19:01 m 12 00 15.84 -30 26 57.6  8.30 0.00025656475249 -2.9902275 127.8449 /L 52.1423
 2013-Feb-15 19:02 m 12 00 27.35 -29 48 37.0  8.27 0.00025537764519 -2.9295700 128.3127 /L 51.6746
 2013-Feb-15 19:03 m 12 00 38.84 -29 09 55.8  8.25 0.00025421505430 -2.8679690 128.7818 /L 51.2056
 2013-Feb-15 19:04 m 12 00 50.31 -28 30 54.3  8.23 0.00025307735783 -2.8054258 129.2522 /L 50.7354


Ara, en el directori efemèrides creat abans, obriu el fitxer horizons.txt usant un editor ASCII (com ara el Notepad). Seleccioneu en el navegador que conté les efemèrides MPC generades només aquelles línies que contenen dades de posició. Copieu aquestes línies en el document horizons.txt i deseu-lo. Ara usarem aquest document com un Fitxers del catàleg(fitxers d'entrada de catàlegs) amb CatGen.

Generació d'un catàleg d'efemèrides amb CatGen

Si manteniu el nom del fitxer per defecte per a les dades i no voleu fer cap canvi en el exemple provist mpc.hdr o bé hori.hdr podeu saltar-vos aquesta secció i anar directament a Activació del catàleg

Per a la documentació general sobre l'ús de CatGen, feu clic aquí

Des del menú: Configuració → Catàlegs, a la pestanya Catàlegs feu clic al botó CatGen, al cantó dret.

CatGen Pàgina 1

Al peu del diàleg, feu clic al botó Carrega. Localitzeu el directori on abans havíeu descomprimit l'arxiu baixat i trieu el fitxer .prj file apropiat que pertanyi a la font d'efemèrides.

Remplaceu a Nom curt del catàleg la identificació del catàleg amb a un nom curt, fàcil de reconèixer, màxim 4 signes, per exemple els quatre darrers signes del nom de l'objecte..

Entreu a Nom llarg del catàleg la identificació de l'objecte combinada amb la data.

Cliqueu el botó Fitxers del catàleg per indicar el catàleg d'entrada. Trieu el fitxer de text amb les dades d'efemèrides que pertanyen al fitxer projecte que esteu usant ara.

Deixeu sense tocar el tipus de catàleg de sortida a Catàleg en fitxer de text.

Click Next.

CatGen Pàgina 2

Per a MPC: Deixeu l'equinocci a 2000, poseu l'època a l'any de la data de creació del mapa.

Per a Horizons: Cerqueu en la part de resultats de la pàgina de Horizons les dates de l'equinocci i l'època. Estans situades a sobre de la taula de coordenades. Es possible que trobeu les dates com Initial FK5/J2000.0 heliocentric ecliptic osculating elements. En aquest cas deixeu l'equinocci a 2000. L'època ve donada en format Julià i com una data ordinària. Preneu per a l'època la part any de la data ordinària.

Cerqueu en la taula de resultats la màxima magnitud que s'espera per a l'objecte. Arrodoniu el valor cap amunt, i entreu-lo en el camp magnitud.

En Tipus d'objecte podeu determinar la forma mostrada. Escolliu una forma simple, fàcil de reconèixer

Clic a Següent.

CatGen Pàgina 3

Aquí, tots els paràmetres que calen estan en el lloc de dades per als formats MPC - o Horizons. Cliqueu Següent.

CatGen Pàgina 4

Ara, indiqueu el camí del lloc on voleu escriure el fitxer catàleg. Un lloc lògic seria el mateix directori on havíeu posat el fitxer de text ASCII i el fitxer .prj.
Deseu tots els paràmetres del projecte fent clic al botó Desa el projecte.
Ara feu clic al botó Crea catàleg, i després feu clic a Tanca.

Activació del catàleg

Des del menú: Configuració → Catàlegs…, i en la pestanya Catàlegs feu clic al botó Afegeix del diàleg, per tal de dir-li al programa on trobarà el nou catàleg. Cerqueu el fitxer .hdr del catàleg en la carpeta. Després, activeu el catàleg fent clic al punt vermell. L'activació serà confirmada canviant a verd.
També confirmeu que Skychart està configurat per mostrar els objectes de cel profund, ja que el símbol usat per mostrar l'asteroide és un símbol DSO.

Representació

Si no heu canviat els altres paràmetres, la posició de l'objecte NEO serà mostrda com un romboide vermell. El catàleg respondrà com si es tractés d'un catàleg de cel profund, per tant podreu fixar la magnitud dels estels independentment del NEO.

Per mostrar el NEO en el mateix sistema de coordenades que vàreu recuperar a Horizons, comproveu els paràmetres a: ConfiguracióCarta, coordenades …, escolliu a Tipus de coordenades el botó Mitjana de la data Astrometrica J2000 (equinocci mitjà J2000, època de la data).


Representació d'un NEO amb dades encara no confirmades

En cas que encara no hi hagi prou observacions per estar segur de la posició d'un objecte tot just descobert, podeu usa em mètode que segueix, desenvolupat per Basil Rowe basat en les dades de la pàgina de confirmació “MPC NEO Confirmation page” (NEOCP).

Aquest mètode permet que dibuixeu un mapa d'incertesa en CdC per ajudar-vos a planificar una sessió imaginària per cobrir l'asteroide.

Comenceu descarregant els fitxers de projecte.

Descomprimiu el fitxer zip i llegiu els documents Uncertainty Map Plotting in Cartes du Ciel and How to Use for Excel or OpenOffice(Dibuix de mapes d'incertesa i com usar-los en Excel o Openoffice).

El procés comporta fer un copiat/enganxat dels elements de la variant orbital del NEOCP en un full de càlcul, i llavors s'usa una macro per formatar els elements per al seu ús en CdC.

Després ja es pot mostrar el mapa d'incertesa en CdC.:

Sisplau, adreceu consultes i comentaris a Basil Rowe (adreça de correu en els fitxers del projecte)

ca/documentation/display_of_neos.txt · Darrera modificació: 2020/01/21 09:22 per antoni