Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:line_commands
                    ====== Ordres de la línia de comandaments ======

Cartes del Cel accepta les opcions següents en la línia de comandaments:

opció Paràmetres funció
--config camí del fitxer de configuració
file path
Permet especificar el fitxer de configuració a utilitzar en lloc del per defecte
“%LOCALAPPDATA%\skychart\skychart.ini” o bé “~/.skychart/skychart.ini”
--loaddef option_file_name Igual que LOADDEFAULT comandaments del servidor \ Useu aquesta opció per carregar un extracte del fitxer de configuració que temporalment reemplaça alguna opció de skychart.ini.
--obslist observation list file path Carrega la llista d'observació especificada
--unique No torna a engegar el programa si ja estava engegat,però en canvi, envia les altres opcions a la instància actual.
--quit Useu aquesta opció junt amb --unique per tancar el programa en curs, o per sortir immediatament.
--nosplash No mostra la pantalla informativa a l'engegar el programa
--daemon Arrenca el programa en segon pla sense mostrar la finestra principal
--nosave
--loadmpcorb file_name Igual que el LOADMPCORB server command
Useu aquesta opció per carregard un fitxer d'elements d'asteroide.
Opcions que afecten la primera carta activa
--load nom_fitxer_desat Fa igual que LOAD comandaments del servidor \ Useu aquesta opció per carregar una plantilla amb tota la configuració del mapa que no podeu establir aquí.
--search nom_objecte Igual que SEARCH comandaments del servidor
--setproj ALTAZ/EQUAT/GALACTIC/ECLIPTIC Igual que SETPROJ comandaments del servidor
--setfov 00d00m00s o bé 00.00 Igual que SETFOV comandaments del servidor
--setra RA:00h00m00s o bé RA:00.00 Igual que SETRA comandaments del servidor
--setdec DEC:+00d00m00s o bé DEC:00.00 Igual que SETDEC comandaments del servidor
--setobs LAT:+00d00m00s
LON:+000d00m00
sALT:000mOBS:nom
Igual que SETOBS comandaments del servidor
--settz Etc/GMT Igual que SETTZ comandaments del servidor
--setdate yyyy-mm-ddThh:mm:ss
o bé “yyyy-mm-dd hh:mm:ss”
Igual que SETDATE comandaments del servidor
--setcat "path shortname active min max " Igual que SETCAT comandaments del servidor
--resize "width height " Igual que RESIZE comandaments del servidor
--dss Igual que PDSS comandaments del servidor
--saveimg "PNG/JPEG/BMP filename quality" Igual que SAVEIMG comandaments del servidor
--print "PRT/PS/BMP PORTRAIT/LANDSCAPE COLOR/BW filepath" Igual que PRINT comandaments del servidor

Atenció, contràriament a les ordres enviades per TCP/IP, les opcions i els paràmetres van separats amb els signes "=" sense espais en blanc. Si el paràmetre conté espais cal incloure'l dins de dobles cometes "".

En Unix podeu enviar un senyal al programa en curs amb el comandament 'kill':

Signal Action
1, HUP Carrega el mapa i opcions per defecte
15, TERM Tanca el programa

Exemple d'automatització usant la línia de comandaments

L'automatització es fa normalment enviant comandaments del servidor a la connexió TCP/IP però en algun cas pot ser més senzill usar la línia de comandaments.

Primer entreu l'ordre principal :
# skychart --unique

Indiqueu la mesura de la imatge que voleu:
# skychart --unique --resize="1024 768"

Llavors el següent comandament mostrarà un mapa del Messier 1 sense obrir una finestra nova:
# skychart --unique --setfov=3 --setproj=EQUAT --search=M1

Desa una imatge amb el mapa actual:
#skychart --unique --saveimg="PNG /tmp/m1.png"

Ara podeu repetir-ho amb altres objectes o camps de visió. Quan hagueu acabat podeu tancar la finestra principal:
# skychart --unique --quit

També es possible fer-ho tot a la vegada i sortir, sense mostrar res en la pantalla, cosa útil si sols voleu una imatge:
#skychart --nosplash --daemon --resize="1024 768" --setfov=3 --setproj=EQUAT --search=M1 --saveimg="PNG /tmp/m1.png" --quit

ca/documentation/line_commands.txt · Darrera modificació: 2019/05/13 11:04 per antoni