Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:menutelescope

Telescopi

Des del menú: Telescopi

Cartes del Cel pot ser usat per guiar muntures controlades electrònicament, Però també podeu usar Cartes del Cel per obtenir instruccions sobre el gir dels botons en una muntura controlada manualment. Sigui com sigui, primerament, us cal configurar el tipus de muntura i el controlador (driver) a usar abans de poder usar el vostre telescopi en combinació amb Cartes del Cel. Aneu a Configuració → Sistema → Telescopi .

Configuració telescopi

El mateix que Configuració → Sistema → Telescopi.

Sistema de coordenades

És molt important que tant el programa com el driver del telescopi usin el mateix sistema de coordenades.

La majoria de drivers de INDI i ASCOM especifiquen si es vol J2000 o coordenades locals i Cartes del Cel ho aplica.
Fins amb les Coordenades Locals sempre es tracta de coordenades sense refracció.

Quadre de control

Des del menú: Telescopi → Panell de control

En aquest quadre podeu fer configuracions específiques per al controlador que haureu escollit prèviament en el diàleg. Només hi ha uns quants controladors però són utilitzables en una gran quantitat de muntures, cada una amb les seves possibilitats pròpies. Si us plau, consulteu el manual que venia amb la muntura i el controlador.

Vegeu l'ajuda específica sobre cada panell per al ASCOM o el INDI.

Una característica molt important que comparteixen els diàlegs específics de tots els controladors, és el botó Connecta. Quan el telescopi està connectat físicament i la configuració de la muntura i el controlador són correctes, el programa es connecta automàticament. L'estat de la connexió es mostra al peu del diàleg. El quadradet que hi ha entre els botons Connecta i Desconnecta,si està en vermell indica que està desconnectat i si està en verd, vol dir que està connectat.

Tan aviat com el telescopi està connectat a la muntura, Cartes del Cel llegeix immediatament les coordenades des de la muntura i les passa al mapa. Després d'això Cartes del Cel mostrarà la posició del telescopi centrada en el mapa.

La icona del grup telescopi en la barra principal és una drecera per a aquesta funció.

Panell de control INDI

Aquesta opció només es mostra quan la interfície del telescopi és INDI.

Obriu una opció estàndard INDI del panell de configuració per a tots els vostres aparells INDI.

Ves a (slew)

Des del menú: Telescopi → Ves a

Quan la muntura telescòpica està connectada i sincronitzada a un objecte, podeu desviar el telescopi cap a un altre objecte. Seleccioneu aquest segon objecte amb un clic. Ara, en el menú feu clic a Telescopi, i en el desplegable feu clic a Ves a. Tot seguit les coordenades són enviades a la muntura. En molts casos, la muntura començarà a adreçar-s'hi immediatament. En alguns controladors de muntura caldrà que ho confirmeu.

La icona “Ves a” del grup telescopi en la barra principal és una drecera per a aquesta funció.
Una altra forma de desviar el telescopi a l'objecte següent és fer clic amb el botó dret del ratolí sobre l'etiqueta de l'objecte seleccionat. En el menú contextual, feu clic a Telescopi, i en el submenú clic a Ves a.

Podeu interrompre l'operació actual de desplaçament amb el menú Interromp desplaçament o amb les tecles Ctrl+K.

Sincro

Des del menú: Telescopi → Sincro

Aquesta és la manera d'entrar les coordenades d'un objecte del mapa a la muntura del telescopi. I és clar, cal que el telescopi estigui connectat a l'ordinador. La connexió ha de ser físicament correcta amb els corresponents cables i interfície, i també lògicament al programa.
És senzill: primerament adreceu el telescopi vers un objecte que tingueu positivament identificat. El pròxim pas és seleccionar aquest objecte en el mapa, tot just amb un clic en l'objecte és suficient. Ara, feu clic al menú Telescopi en l'opció Sincro. Com a resultat, les coordenades de l'objecte seleccionat al mapa s'han entrat en la muntura. D'ara en endavant la muntura coneix les coordenades de la seva posició en qualsevol punt del cel on s'apunti.
Si teniu activat que es mostrin els cercles dels oculars en el mapa (marques) , hi seran mostrats amb color blanc amb l'objecte seleccionat en el centre.

La icona “Sincro” del grup telescopi en la barra principal és una drecera per a aquesta funció.
Una altra forma de sincronitzar el telescopi amb el mapa és fer clic amb el botó dret del ratolí sobre l'etiqueta de l'objecte seleccionat. En el menú contextual, feu clic a Telescopi, i en el submenú clic a Sincro.

Segueix el telescopi

Centra el mapa en la posició del telescopi i la segueix.

És important recordar que una connexió al telescopi està enllaçada al mapa que estava actiu quan es va connectar.
Això us permet usar més d'un telescopi, fins i tot amb un controlador diferent, cada un connectat al seu mapa.

Així, si voleu diversos mapes per seguir un sol telescopi feu-ho amb un mapa amb un camp de visió més estret, i enllaceu-lo amb l'actual amb l'opció Enllaça totes les cartes

ca/documentation/menutelescope.txt · Darrera modificació: 2022/06/02 11:08 per antoni