Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

Deze vertaling is ouder dan de originele pagina en kan verouderd zijn. Kijk wat er is veranderd.Nieuws:


Cartes du Ciel is gratis uitgegeven software onder de voorwaarden van de
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


nl:documentation:menutelescope

Telescoop menu

Via het menu: Telescoop

Met Cartes du Ciel/Sterrenkaarten kun je computer gestuurde monteringen bedienen. Heb je een handmatig aan te drijven montering, dan kun je met dit programma achterhalen hoeveel keer en in welke richting je de knoppen moet verdraaien om bij je object te komen. Voor je de telescoopmontering kunt gebruiken met dit programma moet je instellen wat voor montering je hebt, en welke driver je gaat gebruiken via Instellingen → Systeem → Telescoop .

Telescoop instelling

Same as Instellingen → Systeem → Telescoop.

Configuratiescherm

Via het menu: Telescoop → Configuratiescherm

Hier maak je de specifieke instellingen voor je eerder ingestelde driver. Er zijn maar een paar drivers, maar er zijn heel veel verschillende monteringen met ieder hun eigen mogelijkheden. Bekijk de documentatie van je montering in geval van twijfel.

Een hele belangrijke mogelijkheid die alle driver specifieke dialoogvensters delen, is de Connect knop. Wanneer de telescoop fysiek verbinden is en de driver/montering specifieke instellingen zijn goed, dan zal het programma automatisch met de telescoop verbinden. Het dialoogvenster toont de verbindingsstatus onderaan. Ergens tussen de Connect en de Disconnect knop zit een gekleurd vierkantje. Rood geeft aan dat er geen verbinding is, groen geeft aan dat de verbinding goed is.

Zodra je montering verbonden is met de computer zal Cartes du Ciel/Sterrenkaarten de huidige positie uit de montering lezen en de kaart zo instellen dat die positie op je scherm wordt afgebeeld.

Het icoontje van de telescoop groep op de hoofdbalk is de snelle manier voor deze functie.

Beweeg telescoop naar object

Via het menu: Telescoop → Beweeg telescoop naar object

Als je telescoop montering is verbonden en is gesynchroniseerd met een object, dan kun je je telescoop naar een object laten bewegen. Selecteer het gewenste object eenvoudigweg via een klik. Nu, via het menu, klik op Telescoop, in het pull-down venster, klik de regel Beweeg telescoop naar object. Nu zendt het programma de coördinaten naar de montering. In veel gevallen zal de montering daarna vanzelf beginnen om naar het object te bewegen. Op sommige controllers van monteringen kan het nodig zijn dat je de instellingen bevestigt.

Het “Beweeg telescoop naar object” icoontje van de telescoop groep van de hoofdbalk is de snelle methode voor deze functie.
Een andere manier om je telescoop te bewegen naar een volgend object is door een rechter muisklik op het label van het geselecteerde object. In het pop-up venster, klik de regel Telescoop, en in de volgende pop-up Beweeg telescoop naar object.

Synchroniseer telescoop

Via het menu: Telescoop → Synchroniseer telescoop

Dit is de manier om coördinaten van een op de kaart geselecteerd object in te voeren in de telescoopmontering. Om dit te doen, moet je montering natuurlijk wel correct verbonden zijn met de computer.
Het is gemakkelijk: Eerst richt je je telescoop op een bekend object, vervolgens zoek je dit object in het programma op. Je selecteert het object op de kaart, een klikje is voldoende. Vervolgens klik je via het menu Telescoop op de regel Synchroniseer telescoop. Nu voert de computer de coördinaten van het geselecteerde object in op de montering. Vanaf nu kent de montering de juiste coördinaten, waar die ook naar toe wijst. (Als de montering goed is neergezet!)
Als je de markeringen aan hebt gezet, dan zal het programma de markeringen in het wit afbeelden, met het geselecteerde object in het midden van de kaart.

De snelle manier om de montering te synchroniseren met het geselecteerde object is een klik op het icoontje, op de telescoop groep van icoontjes op de hoofdbalk.
Je kunt ook de telescoop synchroniseren door met de rechter muisknop een label aan te klikken. Klik daarna in het pop-up venster de regel Telescoop, klik daarna op de regel Synchroniseer telescoop.

Volg telescoop

Centreer de kaart op de telescooppositie en volg.

Het is belangrijk te weten dat een telescoopverbinding tot stand komt met de kaart die actief was op het moment dat je die verbond.
Dit maakt het mogelijk om meer dan een telescoop te verbinden met de computer, zelfs met verschillende drivers, waarbij iedere telescoop gekoppeld is met zijn eigen kaart.

Als je wilt dat meer kaarten een enkele telescoop volgen, doe dat dan in de kaart met een kleiner beeldveld en koppel hiermee alle kaarten.

nl/documentation/menutelescope.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/06 20:43 (Externe bewerking)