Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

Deze vertaling is ouder dan de originele pagina en kan verouderd zijn. Kijk wat er is veranderd.Nieuws:


Cartes du Ciel is gratis uitgegeven software onder de voorwaarden van de
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


nl:documentation:system

Algemeen

Algemeen

In dit venster kun je instellingen maken voor de database in het programma. De database bevat berekende posities (ephemeriden) van de kometen en planetoïden, de SAC-afbeeldingen informatie, informatie over de DSS/RealSky afbeeldingen en informatie over observatorium lokaties.
Om kometen en planetoïden te kunnen tonen, berekent het programma de ephemeriden voor een bepaalde tijd aan de hand van de baanelementen. De resultaten van de berekening slaat het progamma op in de database. Maar voor het programma de posities kan berekenen, moet je eerst een vers bestand met de baanelementen downloaden voor de kometen en planetoïden. Zie de Komeet en Planetoïde tabs van het Instellingen → Zonnestelsel dialoogvenster.
Wellicht wil je de SAC afbeeldingen informatie-database creëren. Voor meer informatie over het installeren en downloaden van de SAC afbeeldingen, bekijk het Objecten tab van het Instellingen → Afbeeldingen dialoogvenster.
De informatie over landen en de gedetailleerde informatie over de lokaties van observatoria slaat het programma ook op in de database. Je kunt deze informatie aanmaken via Instellingen → Observatorium .

Een standaard programma-installatie creëert een SQLite database, maar je kunt kiezen tussen SQLite en MySQL.

 • SQLite: een invoerveld bevat het pad naar de SQLite database, deze is opgeslagen in C:\Documents and Settings\[gebruiker]\Local Settings\Application Data\SkyChart\database. Je hebt de mogelijkheid een alternatieve lokatie op te geven.

 • MySQL: Dit vereist een MySQL server om mee te verbinden. Je kunt met een lokaal draaiende MySQL-server verbinden als je MySQL lokaal geïnstalleerd hebt. Je kunt ook een gegevens opgeven voor een verbinding met een andere server met de standaard parameters:
  • DB Naam cdc
  • Host Naam localhost
  • Gebruiker-id root
  • Paswoord (leeg)
  • Port 3306 (standaard MySQL port)
  • Planenoïde instellingen verwijzen je naar Instellingen → Zonnestelsel → Planetoïde . (oudere programma versies)
  • Komeet instellingen verwijzen je naar Instellingen → Zonnestelsel → Komeet . (oudere programma versies)
  • Verwijder database door een klik op deze knop verwijder je alle inhoud uit de database.
 • Creëer database een klik hierop start het SQL “definiëer tabellen” script.
 • Controleer stelt je in staat te controleren of alle tabellen succesvol aangemaakt zijn.

Map Geeft je binnen het programma de gelegenheid om het installatiepad en het pad naar je persoonlijke bestanden op te geven. Je kunt andere lokaties opgeven wanneer je een niet-standaard installatie van Cartes du Ciel/Sterrenkaarten gebruikt. Help jezelf via het map-icoontje rechts van het invoergebied.

Server

Hier kun je verbindingsinstellingen aanpassen voor gebruik van Cartes du Ciel/Sterrenkaarten als een server. Je kunt de verbindingstatussen controleren via Weergave → Server informatie

 • Het programma accepteert verbindingen door Gebruik TCP/IP server aan te vinken.
 • Het programma controleert de aanwezigheid van de client en sluit inactieve verbindingen wanneer je Client verbinding 'keep alive' aanvinkt.
 • Als de client van een ander IP-adres komt, stel dan hier het IP-adres van jouw Server IP Interface in.
 • Het programma luistert naar de bij Server IP port ingestelde port. Als je dit wilt veranderen, moet je ook van je client-programma het port-nummer overeenkomstig veranderen.

TelescoopVia het menu: Instellingen → Systeem → Telescoop

Voor dat je Cartes du Ciel/Sterrenkaarten kunt gebruiken voor besturing van je telescoop zul je hier een paar instellingen moeten maken. Selecteer eerst welke interface driver je wilt gaan gebruiken. Afhankelijk van je keuze zal de inhoud van het dialoogvenster veranderen. Je kunt kiezen uit:

ASCOM

Gebruik dit alleen met Windows. Met ASCOM kun je de meeste astronomische apparatuur aansturen zoals je montering en koepel. Als je de Ascom driver niet hebt geïnstalleerd, download die dan vanaf http://ascom-standards.org/

Indi driver

Gebruik deze alleen met Linux of Mac. Het Indi pakket is ontworpen voor aansturing van allerlei astronomische apparatuur. Veel computerbestuurde monteringen en koepels kun je met Indi aansturen. Je kunt deze driver downloaden wanneer de driver niet met je Linux distributie is meegekomen. Als je de Indi-driver wilt gebruiken, maak dan de specifieke instellingen in het dialoogvenster.

Het kan lastig zijn om de port-naam te achterhalen als je verschillende adapters gebruikt of wanneer je een USB seriële adapter gebruikt. Gebruik het 'dmesg' commando in een command-shell om de naam te achterhalen.
In het volgende voorbeeld moet je /dev/ttyS0 opgeven voor de moederbord-port of /dev/ttyUSB0 voor de USB port.

serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
usb 5-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0

LX200

Deze driver biedt ondersteuning voor LX200, Autostar, Magellan I/II en andere systemen die gebsaeerd zijn op het LX200 protocol. Ook als je Mel Bartels' stepper motor system gebruikt om je montering aan te driven, dan kun je deze driver gebruiken.

Op de hoofdbalk vind je de telescoop groep icoontjes. Nadat je de juiste basisinstellingen gedaan hebt van je computer bestuurde telescoop, is nodig om de driver te configureren via een klik op het icoontje om je telescoop op de juiste manier aan te sturen.
Je hebt de en de icoontjes van de hoofdbalk om je montering te synchroniseren met een object op de kaart of om je telescoop te laten zwenken naar een ander object. Zie voor meer informatie het menu Telescoop.

Encoder

Gebruik dit voor gebruik met een encoder kastje dat gebruik maakt van tangentiële protocollen zoals Ouranos, AAM of NGC-MAX.

Handmatige Montering

Als je deze instelt zal Cartes du Ciel/Sterrenkaarten je om de instellingen voor jouw montering vragen. Kies afhankelijk van jouw montering uit Equatoriale montering of Alt/Az Montering. Verder moet je instellen in hoeveel volledige omwentellingen van je draaiknop de montering één graad verdaait. Gebruikelijk werken de handmatig aangedreven monteringen met worm en wormwiel. Veel voorkomend is de montering met 144 tanden op het wormwiel op beide assen. Als je het aantal tanden van de worm kent, dan kun je eenvoudig uitrekenen hoeveel je moet draaien voor een graad of per uur:
Per graad: 144 / 360 = 0.4
Per uur: 144 / 24 = 6
Ook moet je de richtingsinstelling uitzoeken van beide knoppen. Alleen wanneer het draaien tegen de klokrichting resulteert in een toenamen van de rechte klimming, azimut, declinatie, of hoogte, zul je het van toepassing zijnde vakje Keer .. knop bewegingsrichting om. En anders laat je het betrokken vakje leeg. Vanaf nu kun je instructies oproepen hoe je aan welke -en hoeveel keer- je moet draaien om van het ene naar het andere object te gaan. Om deze te vinden klik je eerst op het object op de kaart waar je telescoop naar gericht is. Daarna klik je op het object dat je wilt bekijken. Klik nu op het label om de gedetailleerde informatie op te roepen. De onderste regels beschrijven hoe je de knoppen van je montering moet verdraaien om bij dat object te komen.

Taal

Selecteer met de combo box jouw taal uit de het lijstje dat Cartes du Ciel/Sterrenkaarten moet gebruiken.

Als jouw gewenste taal er niet bij staat, waarom zou je niet zelf een vertaling maken? Het is niet heel moeilijk, het kost je hooguit een aantal uren. Bekijk dit voor meer informatie om een nieuwe vertaling te maken.

SAMP


Maak de standaard instellingen voor de SAMP interface.

 • Probeer automatisch te verbinden ..: Verbind automatisch met een actieve SAMP hub zodra het programma start.
 • Ontvang coördinaten van andere applicaties: Maak het programma mogelijk naar coördinaten te springen die het ontvangt van andere applicaties. Klik bijvoorbeeld in Aladin.
 • Ontvang FITS afbeeldingen: Sta het programma toe afbeeldingen te ontvangen van andere applicaties. Vanaf Aladin, gebruik het menu “Interop / Broadcast selected image to…”
 • Ontvang VO tabel-gegevens: Sta het programma toe tabel-gegevens van andere applicaties. Vanaf Aladin, gebruik het menu “Interop / Broadcast selected table to…”.

Je kunt om bevestiging verzoeken voordat het gegevens zal accepteren en je kunt de gegevens bewaren voor offline gebruik. De standaard is om de gegevens te verwijderen na afsluiting van de SAMP-verbinding.

Het is ook mogelijk om vanaf Skychart gegevens te verzenden naar andere applicaties.

 • Om te verbinden met een hub nadat het programma is gestart, of om de verbindingstatus op te vragen gebruik het menu Bestand -> SAMP.
 • Om coördinaten te versturen gebruik het pop-up menu via een rechter muisklik SAMP zend coördinaten
 • Je kunt tabel-gegevens verzenden vanaf de VO catalog setup.
 • Om een FITS afbeelding te verzenden gebruik het pop-up menu via een rechter muisklik Image list, klik daarna de “Stuur afbeeldingen naar” knop.
nl/documentation/system.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/06 20:43 (Externe bewerking)