Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:projection_comparison

Comparació projeccions

Camp de visió gran

Com més gran és el camp de visió hi ha més gran diferència visual entre les diferents projeccions.
L'exemple mostra un camp de 150º i 360º usant els tipus de projecció disponibles en el menú Configuració -> Carta, Coordenades

MER, Mercator

150° FOV, estàndard i oblic :
Mercator standard Mercator obliqua

360° FOV, estàndard i oblic :
Mercator standard Mercator obliqua

HAI, Hammer-Aitoff

150° FOV, estàndard i oblic :
Hammer-Aitoff standard Hammer-Aitoff obliqua

360° FOV, estàndard i oblic :
Hammer-Aitoff standard Hammer-Aitoff obliqua

CAR, Cartesià

150° FOV, estàndard i oblic :
Cartesian standard Cartesian obliqua

360° FOV, estàndard i oblic :
Cartesian standard Cartesian obliqua

ARC, cel complet

Quan feu clic al botó “Mostra tot el cel” la projecció canvia automàticament a ARC. Cel complet més avall.
Aquest mateix canvi de projecció ocorre si useu simultàniament:una projecció obliqua, coordenades azimutals, un camp de visió força ample i l'altitud del centre del mapa és superior a 45º.
Retorna a la projecció que teníeu triada si feu zoom d'augment o moveu el centre del mapa prop de l'horitzó.

Camp de visió petit

En camps de visió petits les diferències entre les diferents projeccions són més subtils, però importants si voleu encaixar una imatge específica.
L'exemple mostra un camp de 70° per obtenir diferència visible a aquesta escala;mireu a la curvatura de la graella per més evidència.

TAN, Gnomònica

70° FOV :

ARC, Zenital equidistant

70° FOV :

SIN, Ortogràfica inclinada

70° FOV :

MER, Mercator

70° FOV, oblic :

HAI, Hammer-Aitoff

70° FOV, oblic :

CAR, Cartesià

70° FOV, oblic :

ca/documentation/projection_comparison.txt · Darrera modificació: 2015/11/06 20:44 (edició externa)