Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:installation_on_linux_debian

Instal·lació en Linux Debian GNU

El paquet per a Debian està disponible per poder-lo instal·lar automàticament usant apt-get.
Les arquitectures suportades són i386, amd64, armhf.

Tots aquests comandaments demanen drets d'administrador i han d'ésser executats amb l'usuari rel. Ho donem com exemple i ho heu d'adaptar al vostre mode acostumat per instal·lar nou programari:GUI, root, shell, su, …

Si el vostre sitema Debian està configurat per permetre l'ús de sudo, podeu seguir la instrucció per Ubuntu això és més senzill.

Aquest procediment treballa sense usar el comandament marginat apt-key un cop elimina una clau vella eventual:

apt-key del 8B8B57C1AA716FC2
rm /etc/apt/sources.list.d/skychart.list

wget -O 8B8B57C1AA716FC2.key "http://keyserver.ubuntu.com/pks/lookup?op=get&search=0x8B8B57C1AA716FC2"
gpg --no-default-keyring --keyring ./skychart-temp-keyring.gpg --import 8B8B57C1AA716FC2.key
gpg --no-default-keyring --keyring ./skychart-temp-keyring.gpg --export --output skychart.gpg
rm skychart-temp-keyring.gpg 8B8B57C1AA716FC2.key
mkdir /usr/local/share/keyrings/
mv skychart.gpg /usr/local/share/keyrings/
echo deb [signed-by=/usr/local/share/keyrings/skychart.gpg] http://www.ap-i.net/apt unstable main > /etc/apt/sources.list.d/skychart.list

Si preferiu instal·lar la versió estable, que només s'actualitza al cap d'uns anys, cal que remplaceu “unstable” per “stable” en el comandament de més amunt.

Llavors refresqueu la llista del paquet,amb una línia de comandament teclegeu:

apt-get update

Per instal·lar el programari amb tots els pre-requisits i els fitxers de dades addicionals:

apt-get install skychart

El programari prerequisit s'instal·la automàticament.

Això és tot. Sortiu de la rel i teclegeu “skychart” per engegar el programa. Sisplau mai no engegueu Skychart com rel.

L'actualització per a una nova versió es fa al mateix temps que l'actualització de l'altre programari de la vostra distribució, normalment un cop per setmana, els dilluns, per a la versió inestable.

Altre programari que podeu instal·lar des d'aquest mateix repositori és:

ccdciel
eqmodgui
indistarter
ca/documentation/installation_on_linux_debian.txt · Darrera modificació: 2022/06/02 11:17 per antoni