Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:make_a_portable_installation

Fer una instal·lació portable de Skychart

Una instal·lació portable de Cartes del Cel (Skychart) vol dir que instal·leu el programa en un mitjà extraïble (un llapis o una targeta de memòria USB), i que el podreu connectar a qualsevol PC per engegar Cartes del Cel sense cap altra configuració.La configuració també s'escriu en el mitjà extraïble de manera que hi retrobareu les vostres preferències en qualsevol PC.
Per aquest procés cal la versió 3.8 o més recent.

L'exemple que donem ací és per a Windows, però podeu fer quasi el mateix per al Linux. En aquest cas useu l'instal·lador tar per una configuració fàcil.
També podeu usa la versió portàtil del Windows en un Mac/Linux fent servir el Wine. D'aquesta manera sols us cal un llapis USB per a qualsevol plataforma.

Les ordres suposen que el vostre mitjà extraïble està muntat com E:. Canvieu la lletra si el llapis o la targeta n'usa una altra.

Aquesta descripció usa una finestra de línies de comandament per a millor claredat de l'explicació però podeu usar una eina gràfica equivalent.
Per obrir una finestra de línies de comandament en el PC useu: Menú d'Inici → Accessoris → Indicador d'ordres.

1) Creeu una nova carpeta en el vostre mitjà extraïble:

E:
mkdir portable_skychart
cd \portable_skychart
mkdir Ciel

2) Descarregueu el Skychart Windows zip des de la pàgina Descàrrega. Deseu l'arxiu zip en la carpeta E:\portable_skychart\Ciel\

3) Extraieu l'arxiu zip en aquesta carpeta:

cd \portable_skychart\Ciel
unzip skychart-3.8-2450-windows.zip 

4) Creeu una carpeta per a la configuració del programa:

cd \portable_skychart
mkdir userdata

5) Creeu un script d'engegada:

cd \portable_skychart
notepad skychart.cmd

Teclegeu el que segueix i deseu el fitxer:

@ECHO off
set basedir=%CD%
start %basedir%\skychart\skychart.exe --config="%basedir%\userdata\skychart.ini" --userdir="%basedir%\userdata"

Ara ja podeu connectar el llapis de memòria al port USB de qualsevol PC amb Windows i engegar Cartes del Cel fent doble clic a skychart.cmd.

Passos opcionals

No deixeu cap rastre en el registre

Si no voleu que quedi cap traça en el registre del PC cal que desactiveu la funcionalitat del servidor. Altrament es crea una clau del registre indicant que s'ha creat un port de connexió.

cd userdata
notepad skychart.ini

Localitzeu la línia que comença amb Autostartserver, teclegeu el que segueix i deseu el fitxer:

[main]
AutostartServer=0

Copia la configuració del programa

Des de la versió 3.8 és possible copiar el fitxer de configuració skychart.ini des d'una instal·lació existent a la carpeta de dades d'usuari.

Una altra opció és desar i recarregar un mapa usant el menú Arxiu→Desa com, Arxiu→Obre.

Fer un script per usar Linux amb Wine

Monteu la clau USB configurada en el vostre sistema Linux.

cd /media/my-usb-key/portable_skychart
vi skychart.sh

Copieu les línies següents i deseu el fitxer:

#!/bin/bash
wine cmd /C skychart.cmd
   

Com que no podeu usar el bit executable en un sistema de fitxers FAT, feu el que segueix per engegar:

cd /media/my-usb-key/portable_skychart
bash skychart.sh
ca/documentation/make_a_portable_installation.txt · Darrera modificació: 2015/11/06 20:44 (edició externa)