Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:object_list

Llista dels objectes

Feu clic en la icona de la barra principal i obtindreu una llista amb les dades de catàleg dels objectes mostrats (els que hagueu seleccionat al menú Configuració → Carta, Coordenades → la pestanya Llista dels objectes .

Cada fila en aquesta llista correspon a un objecte mostrat en el mapa. Al final de la llista s'indica la quantitat d'objectes llistats.

Si feu doble clic sobre una fila-objecte de la llista, s'obrirà una finestra que conté la informació detallada i etiquetada actual sobre l'objecte.
És la mateixa informació que obtindríeu de menú contextual fent clic dret sobre un objecte i triant “Referent a…” en el menú desplegat. O bé fent clic esquerre sobre un objecte i després fent clic esquerre sobre l'etiqueta.

Aquesta llista pot ser impresa o desada com un fitxer .CSV. Podeu cercar i localitzar un objecte, en cas de llistes llargues, escrivint-ne un detall concret en el requadre “Busca”. També es pot ordenar la llista per AR.

ca/documentation/object_list.txt · Darrera modificació: 2022/06/02 11:12 per antoni