Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:pop_up_windows

Menús contextuals
Aquesta taula mostra el resultat de les accions del ratolí damunt del mapa:

accióobjectiuobre en el mapa:
Clic esquerre sobre unobjecte mostratuna etiqueta
Clic dret sobre unobjecte mostratmenú contextual amb possibilitats extra de l'objecte
Clic esquerre sobre unaetiqueta (Modifica les etiquetes:activat )finestra d'informació detallada
Clic dret sobre unaetiqueta (Modifica les etiquetes:activat )menú contextual de modificació d'etiquetes
Clic dret sobre unaetiqueta (Modifica les etiquetes:desactivat )menú contextual del mapa
Clic dret sobre unlloc buit del mapamenú contextual del mapa

Finestra del menú contextual (Clic dret)

El menú contextual s'obté fent un clic dret a qualsevol lloc del mapa, llevat de sobre una etiqueta si el mode “Modifica les etiquetes” estigués activat. Entrades del menú contextual:

 • Referent a … aquesta entrada sols apareix si el cursor està sobre un objecte en el moment de fer el clic dret. Obre una finestra d'informacions detallades sobre l'objecte.
 • Tots els objectes en aquesta posició Això obre una llista dels objectes veïns del cursor.
 • Busca pel nom Busca el nom d'objecte triat in els índexs externs.
 • Busca per posició Busca en els índexs externs objectes que hi ha a la posició del cursor.
 • Envia coordenades SAMP Envia les coordenades del cursor a d'altres aplicacions. SAMP.
 • Centra el mapa es desplaça posant el centre del mapa a les coordenades del cursor.
 • Centra i Zoom + Semblant a “Centrar” i divideix el camp de visió per 2.
 • Centra i Zoom - Com per “Centrar” i multiplica el camp de visió per 2.
 • Copia les coordenades copia la posició de l'objecte actual o el cursor en el porta-retalls.
 • Neteja el mapa Elimina tots els dibuixos temporals del mapa. També desbloca l'objecte.
 • Menú de caixa d'eina específica Si la vostra Caixa d'eina script inclou un menú, es veurà aquí.
 • Cercle buscador presenta un menú secundari:
  • Seleccioneu el cercle selecciona el cercle a activar.
  • Seleccioneu rectangle selecciona el rectangle a activar.
  • Visió de l'ocular simula la visió d'un ocular fent servir el cercle màxim triat. Només funciona si el camp de visió és de mida semblant al diàmetre del cercle.
  • Mosaic obre la eina mosaic per preparar el mosaic per a la vostra càmera.
  • Nou cercle mostra un camp d'ocular flotant que fixareu fent clic esquerre sobre el mapa. En podeu crear tants com desitgeu. Aquest camp és independent del que s'obté amb el menú “Carta > Línies/Graella > Mostra les marques del buscador” o la icona de la barra d'objectes.
 • Suprimeix el darrer cercle esborra el darrer camp d'ocular creat pel comandament precedent.
 • Suprimeix tots els cercles esborra tots els camps d'ocular creats pel comandament “Nou cercle”.
 • Desa-ho desa la posició de tots els cercles en un fitxer.
 • Carrega des del fitxer llegeix un fitxer amb la posició dels cercles.

* Llista d'observació mostra un menú secundari :

 • Veure Llista d'observacions Obre la finestra Llista d'observació.
 • Afegeix… a la llista d'observació Afegeix l'objecte triat a la llista d'observació.

* Etiquetes obre un menú secundari:

 • Nova etiqueta crea una etiqueta definida per l'usuari en el mapa. Vegeu Etiquetes .
 • Suprimeix la darrera etiqueta elimina la darrera etiqueta creada pel comandament precedent.
 • Suprimeix totes les etiquetes esborra totes les etiquetes creades pel comandament “Nova etiqueta”.
 • Recobra les tiquetes amagades Recobra les etiquetes ocultes usant Edita etiqueta del menú contextual.
 • Telescopi Mostra un submenú:
 • Ves a la posició del cursor Mou el telescopi a la posició actual encara que no hi hagi objecte triat.
 • Ves a (Goto o slew) És el mateix comandament que el del menú “Telescopi → Ves a (Goto o slew)” o bé la icona de la barra d'eines.
 • Sincro És el mateix comandament que el del menú “Telescopi → Sincro o la icona .
 • ConnectaÉs el mateix comandament que el del menú “Telescopi → Connecta o la icona .
 • Interromp el “Ves a” (goto) Para l'execució del comandament de desplaçament.
 • Segueix el telescopi igual que Telescopi → Segueix el telescopi.
 • Llista d'imatges Si hi ha alguna imatge mostrada, això obre la finestra Image list.
 • Apunta a l'objecte actual Posa l'objecte actual com objectiu. Un indicador serà mostrat a la vora de la pantalla quan l'objecte no quedi dins del camp.
 • Bloqueja/Desbloqueja sobre… Equival a la opció del menú Finestres → Bloqueja sobre... o la icona .
El menú contextual Modifica les etiquetes

El menú contextual Modifica etiquetes apareix amb un clic dret sobre una etiqueta quan el mode “Modifica les etiquetes” està activat per mitjà de la icona de la barra d'objectes o des del menú Edició → Modifica les etiquetes. Per a més informació vegeu Etiquetes .

ca/documentation/pop_up_windows.txt · Darrera modificació: 2020/01/21 08:48 per antoni