Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:image_list

Llista d'imatges

Useu el menú contextual (botó dret del ratolí) per accedir a aquesta finestra .

La Llista d'imatges us permet veure i variar les imatges que teniu actualment seleccionades en la carta.
Llista les darreres imatges baixades DSS, o imatges des de el vostre Arxiu d'imatges.

Podeu triar quines imatges voleu mostrar per una selecció en la primera columna. Aquesta selecció només és vàlida mentre no canvieu la posició del mapa o el camp visual. Feu clic a 'D'acord' un cop feta la selecció.

També podeu veure la capçalera FITS per al fitxer triat o bé obrir la Archives configuració.

Si esteu connectat a un terminal SAMP podeu enviar a altres l'aplicació de la imatge seleccionada SAMP.

ca/documentation/image_list.txt · Darrera modificació: 2015/11/06 20:44 (edició externa)