Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:keyboard_shortcuts

Dreceres de teclat

Escala, camp de visió

 • + : Zoom augment
 • - : Zoom disminució
 • 1,2,…9,0,a : camps de visió predefinits
 • Roda ratolí endavant : Zoom augment
 • Roda ratolí enrere : Zoom disminució
 • clic esquerre i arrossegar el cursor : defineix la zona a augmentar el zoom
 • clic esquerre en la zona definida : aplica el zoom
 • clic esquerre mantenint-lo premut dins del rectangle, i arrossegar el rectangle : desplaça la zona dins del mapa.
 • Clic esquerre dins del rectangle: confirma el zoom


Per a una forma de control acurada del camp de visió, vegeu la part inferior de Veure → Posició .Direcció, desplaçament

 • n : Horitzó nord
 • e : Horitzó est
 • s : Horitzó sud
 • w : Horitzó oest
 • z : Zenit
 • fletxes dels teclats normal i numèric (fins i tot diagonal) : desplaça el mapa en la direcció de la fletxa
  • + Ctrl : desplaçament més ràpid
  • + Shift :desplaçament més lent
 • Roda ratolí clic i arrossegar: desplaçament del mapa
 • Maj + botó esquerre premut i arrossegar : desplaçament del mapa


Per a una forma de control acurada del camp de visió sobre el mapa, vegeu la part inferior de Veure → Posició .

Marca del buscador

Entreu el mode rotació

 • Shift+C : Gira el rectangle principal de la càmera.
 • Shift+G : Gira la posició del guiador al voltant del centre principal de la càmera.
 • Shift+S : Gira ambdós, càmera i guiador, al mateix temps.

Rotació

 • Fletxa esquerra : Gira contra-rellotge uns cinc graus.
 • Right arrow : Gira amb sentit rellotge cinc graus.

Sortiu del mode rotació amb la mateixa tecla que hi heu entrat

Telescopi

 • Ctrl+K : Para el desplaçament

Estels

El que segueix només és aplicable si teniu la presentació dels estels en mode paramètric .

 • ctrl + q : incrementa la mida dels estels febles
 • ctrl + a : disminueix la mida dels estels febles
 • ctrl + w : incrementa brillantor
 • ctrl + s : disminueix brillantor
 • ctrl + e : augmenta el contrast
 • ctrl + d : disminueix el contrast
 • ctrl + r : augmenta la saturació del color
 • ctrl + f : disminueix la saturació del color
 • ctrl + i : mostra/amaga les imatges de fonsSelecció d'un objecte

 • clic esquerre sobre un objecte: Tria l'objecte més proper al radi del cursor i mostra l'etiqueta de la selecció.
 • Ctrl + clic esquerre sobre un objecte: Selecciona un objecte que està dins del diàmetre del cursor.
 • Alt (canvia el cursor) + clic amb el botó esquerre sobre cada objecte : Identifica contínuament els objectes a sota del cursor.

Informació de l'objecte i etiqueta

 • clic esquerre sobre l'objecte : selecciona l'objecte i mostra l'etiqueta
 • clic dret sobre l'objecte : menú contextual sobre l'objecte
 • Ctrl+L: Mostra les informacions de la carta.
 • Ctrl+Shift+L: Mostra la legenda de la carta.


Mentre “edita etiquetes ” és activat:Finestra

 • F1 : ajuda contextual (Aquesta documentació)
 • F11 : Pantalla completa
 • ctrl + c : copia el mapa en el porta-retalls
 • ctrl + l : recarrega l'idioma traduït en el llenguatge de l'ordinador
 • ctrl + tab: activa el proper mapa
ca/documentation/keyboard_shortcuts.txt · Darrera modificació: 2022/06/02 11:15 per antoni