Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:position

Posició i camp de visió
Des del menú Veure → Posició

Aquesta finestra es pot obrir fent clic en la icona en la barra d'eines principal .

Posició

Proporciona una manera ràpida i senzilla d'especificar les coordenades del centre del mapa. Les coordenades poden ser equatorials o altazimutals. La conversió és automàtica.
Podeu llegir l'equinocci configurat del sistema de coordenades equatorial que usa el vostre mapa. Si el voleu canviar, podeu especificar l'equinocci i l'època per al mapa amb la pestanya Carta, Coordenades del menú amb Configuració → Mapa, Coordenades en la part tipus de coordenades

També podeu variar la posició d'una manera menys precisa; vegeu les dreceres direcció, desplaçament .

Camp de visió

En la part inferior de la caixa de diàleg de Veure →Posició podeu indicar un camp de visió força precís (fins a un segon) i una rotació del mapa en intervals d'un grau. Senzillament, poseu la mida del camp de visió o la rotació.

Altres maneres de variar el camp de visió: Una manera més fàcil però menys precisa és amb els botons del grup zoom de la barra principal. O amb els botons de la barra dreta Grup camp de visió . O amb les dreceres de teclat .

ca/documentation/position.txt · Darrera modificació: 2015/11/06 20:44 (edició externa)