Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:quick_start_server

Cartes del Cel-SkyChart com servidor d'aplicacions

Contingut guia

És possible usar Skychart com un servidor per automatitzar algunes tasques.

Aquesta és la funció que s'usa quan un altre programari pot obrir Cartes del Cel per mostrar un mapa de l'objecte amb què treballeu.
Aquestes funcions estan documentades normalment en el programari que fa la crida. Per la banda de Skychart només hi ha disponible configuració mínima. Tot just cal assegurar que Use TCP/IP Server està marcat, que Server IP interface esta posat a 127.0.0.1 i que el Server IP port és el 3292. Cal reengegar el programa si s'ha fet un canvi en aquestes opcions.

Si intenteu connectar Skychart des d'un altre PC de la vostra xarxa, heu de canviar la interfície Server IP interface a 0.0.0.0

Per saber si un programa està connectat a Skychart podeu usar la finestra Informació del servidor.

No podeu sortir de Skychart mentre hi hagi una altra aplicació connectada. En aquest cas només es pot amagar Skychart minimitzant la finestra a la barra de tasques.

Per tancar Skychart cal que d'entrada sortiu de tota aplicació connectada. Depenent de quina aplicació sigui pot tancar Skychart automàticament.

Podu desenvolupar les vostres aplicacions o scripts per automatitzar Cartes del Cel. Vegeu la llista de Comandaments del servidori els scripts d'exemple.

ca/documentation/quick_start_server.txt · Darrera modificació: 2015/11/06 20:44 (edició externa)