Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:quick_start_deep_sky

Cel profund

Contingut de la guia ràpida

Estels

Podeu fer que els estels es mostrin o no, amb el menú Carta → Mostra els objectes → Mostra els estels o amb la icona de la barra d'objectes.

La presentació dels estels pot modificar-se amb el menú Configuració → Presentació o amb la icona de la barra d'objectes (això també modificarà l'aparença dels objectes de cel profund).

Avançat ⇒ Trobareu més opcions en la pestanya Colors del menú Configuració → Presentació .

Podeu ajustar la quantitat d'estels a mostrar amb la icona la qual afegeix 0.5 al límit de magnitud màxima i amb la icona que resta 0.5 al límit de magnitud màxima. Aquestes icones són a la barra principal.

Avançat ⇒ Podeu fixar el límit de magnitud màxima per als estels amb els camps de visió en Configuració → Carta, coordenades → Filtre d'objectes .
També podeu mostrar el moviment propi dels estels amb Configuració → Línies .

Objectes de cel profund

Podeu fer que els objectes de cel profund es mostrin o no, amb el menú Carta → Mostra els objectes → Mostra els objectes de cel profund o amb la icona de la barra d'objectes.
Els perímetres de les nebuloses (com ara M42 en Orió) pot mostrar-se amb el menú Carta → Mostra els objectes → Mostra les línies o amb la icona de la barra d'objectes.

La presentació del objectes de cel profund pot modificar-se amb el menú Configuració → Presentació o amb la icona de la barra d'objectes (això també modificarà l'aparença dels estels).

Avançat ⇒ Trobareu més opcions en les pestanyes Color, Color de cel profund del menú Configuració → Presentació .

Podeu ajustar la quantitat d'objectes de cel profund a mostrar amb la icona la qual afegeix 1 al límit de magnitud màxima i amb la icona que resta 1 al límit de magnitud màxima. Aquestes icones són a la barra principal.

Avançat ⇒ Podeu fixar el límit de magnitud màxima per als objectes de cel profund i la mida màxima en minuts d'arc amb els camps de visió en Configuració → Carta, coordenades → Filtre d'objectes .

Catàlegs

Amb la instal·lació estàndard de Cartes del Cel hi ha incorporats els següents catàlegs:

  • Bright Stars Catalog (Catàleg d'estels brillants) que conté 9096 estels de 6.5 de magnitud màxima. (461 kB).
  • SAC que conté 10600 objectes de cel profund (2.6 MB)

Avançat ⇒ Catàlegs més complets poden descarregar-se de Pàgina de descàrrega de catàlegs de Cartes del Cel a SourceForge . Alguns dels catàlegs suplementaris poden solapar els objectes, o alguns objectes no es podran mostrar si el camp de visió és massa gran, de manera que heu de triar els catàlegs a activar segons les vostres necessitats en les pestanyes del menú Configuració → Catàlegs (Estels CdC i Cel profund CdC ).

Per a més detalls sobre com baixar catàlegs nous, vegeu Instal·lar catàlegs nous
I per a la configuració de catàlegs nous en Cartes del Cel-SkyChart, vegeu Catàlegs

Imatges

Per obtenir una aparença més realista dels objectes de cel profund que no pas amb els símbols, heu de descarregar de Web de Cartes del Cel a SourceForge una selecció d'imatges RealSky que corresponen al catàleg SAC i instal·lar-les. No vénen incorporades amb Cartes del Cel degut a la mida, que ocupa 234 MB.
A continuació heu de crear la base de dades d'imatges amb la pestanya Configuració → Imatges → Objectes amb el comandament “Escaneja el directori”.

Moltes de les imatges tenen una mida de 1°x1°, per tant només són visibles amb camps de visió per sota de 30°. Podeu fer que les imatges es mostrin o no, amb el menú Carta → Mostra els objectes → Mostra les imatges o amb la icona de la barra d'objectes.

DSS/RealSky

Per a algun objecte particular de cel profund, podeu descarregar una imatge des de lloc web de DSS amb la icona de la barra d'objectes.
Quedarà desada temporalment en Els meus documents\documents\Cartes du Ciel\pictures\$temp.fit com s'ha definit en la pestanya Configuració Imatges DSS/RealSky (Fitxer temporal).
Podeu triar les imatges a mostrar amb la icona de la barra d'objectes.

Avançat ⇒ Podeu triar més opcions en el menú Configuració → DSS/RealSky .

ca/documentation/quick_start_deep_sky.txt · Darrera modificació: 2015/11/06 20:44 (edició externa)