Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:quick_start_chart

La carta

Contingut de la guia ràpida

Quan engegueu Cartes del Cel, es mostra un mapa com ara aquest:

SkyChart Window

Lloc i hora d'observació

En Configuració → Observatori (o amb la icona de la barra esquerra) trieu un país i llavors una ciutat del vostre entorn d'observació.

Avançat ⇒ Podeu ampliar les possibilitats de selecció descarregant els detalls del país i/o creant nous llocs d'observació, vegeu Observatori .

Per defecte, l'hora d'observació és l'hora del sistema quan engegueu Cartes del Cel.
En Configuració → Data/Hora (o amb la icona en la barra esquerra), podreu especificar un temps diferent.
Amb el grup d'icones de temps en la barra principal podreu variar el temps pas a pas.

Avançat ⇒ Per simular el desplaçament amb el temps d'objectes del sistema solar, vegeu Simulació del temps

Línies / Graelles

En Carta → Sistema de coordenades del mapa o amb les icones , , , de la barra esquerra, podreu triar entre quatre sistemes de coordenades:

  • Equatorials
  • Alt-Az (per defecte)
  • Eclíptiques
  • Galàctiques

Es pot afegir la graella equatorial a la graella Alt-Az amb Carta → Línies/graelles → Afegeix la graella equatorial o amb la icona de la barra d'objectes.
El mateix menú o les icones de la barra d'objectes , , , permeten mostrar el dibuix i els límits de les constel·lacions, l'equador galàctic i l'eclíptica.

Vegeu la pàgina comparació projeccions per a més informació.

Avançat ⇒ Es poden configurar més opcions en Configuració → Carta, coordenades .

Mostra l'horitzó

Si voleu centrar el mapa en un dels punts cardinals, podeu usar Carta → Mostra l'horitzó o una de les icones N,S,E,W de la barra dreta.
Si desitgeu veure centrat el zenit local en el mapa, useu en la barra dreta.
També podeu usar la icona “Posició” en la barra principal, que us obrirà un quadre de diàleg per entrar les coordenades del centre del mapa.
Si voleu veure el cel de sota l'horitzó, useu Carta → Veure sota l'horitzó o la icona en la barra d'objectes.

Avançat ⇒ Si voleu mostrar una línia o una superfície de l'horitzó local, vegeu Configuració → Observatori → Horitzó local .

Mirall i Rotació

Podeu invertir el mapa verticalment o horitzontalment, o bé girar-lo a intervals de 15 graus cap a la dreta (com les agulles del rellotge) o cap a l'esquerra, sentit contrari al rellotge amb Carta → Transformació o amb les icones , , , , de la barra esquerra.
La icona “Posició” en la barra principal permet rotacions de grau en grau.

Camp de visió (augment, disminució)

L'amplada del mapa és el camp de visió en graus. A Cartes del Cel hi ha preestablerts onze camps de visió.
Per modificar el camp podeu triar entre els camps disponibles amb:

  • menú Carta → Camp de visió
  • les zones sensitives numerades, a la part alta de la barra dreta.
  • menú Veure → Zoom + i Zoom disminució o les icones + i - de la barra principal, les quals divideixen o multipliquen per dos el camp de visió.
  • la icona de la barra principal que obre un quadre de diàleg per variar el camp de visió amb el cursor.
  • el quadre de diàleg amb la icona de Posició en la barra principal, la qual admet fixar el camp de visió amb precisió de fins a un segon.

La icona de la barra dreta posa el camp de visió a 360°.

Avançat ⇒ Podeu modificar els camps de visió estàndards en Configuració → Carta, coordenades → Camp de visió .

Etiquetes

Podeu activar o desactivar les etiquetes en Carta → Mostra les etiquetes o amb la icona en la barra d'objectes.
Amb la icona de la barra d'objectes podeu activar el mode d'edició “modifica les etiquetes”. Llavors podreu modificar una etiqueta: quan feu clic dret, apareixerà un menú contextual per moure-la, canviar-ne el contingut o amagar-la.

Avançat ⇒ En els menús Configuració → Presentació → Etiquetes i tipus de lletres , podeu canviar el tipus de lletra, la mida i el color, triar quins objectes voleu etiquetar i personalitzar-ne el contingut.

Visió Nocturna

Cartes del Cel es pot usar en el mode “Visió de nit”, interessant durant una observació. (Icona en la barra principal o en el menú Veure → Visió de nit ): color negre de fons i roig fosc per a les línies, les etiquetes i les icones.

Cerca d'objectes

Podeu buscar un objecte amb el requadre de cerca ràpida de la barra principal . Indiqueu el seu nom comú o l'identificador complet amb l'id (identificador) del catàleg.
La icona obre un diàleg de recerca avançat on teniu ajuda per a la tria del catàleg.
Quan l'objecte ja ha estat trobat queda situat en el centre del mapa, però no queda bloquejat.

Bloqueja un objecte

Aquesta operació centra i bloqueja un objecte seleccionat en el centre del mapa fins que no es torna a desbloquejar. Això es pot fer amb un clic dret sobre l'objecte i usant “Bloqueja sobre…” en menu contextual o bé useu la icona en la barra d'objectes.

Relacionat amb:

La casella Refresca cada en (Configuració → Data/Hora): Bloquejar i desbloquejar mapes només té sentit si aquesta casella està activa o si moveu el temps amb les opcions de la barra d'eines. Altrament, els objectes del mapa no es mourien en absolut.

Mapes múltiples, Enllaç

En Cartes del Cel V3, podeu obrir més d'un mapa alhora dins d'una sola engegada del programa, amb el menú Arxiu → Carta nova o amb la icona de la barra principal.
Podeu administrar els mapes amb el menú Finestres o les icones de la barra principal.
Els mapes múltiples poden enllaçar-se, és a dir, tots els mapes oberts tindran les mateixes coordenades per al centre, sigui quin sigui el camp de visió i altres característiques de cada un d'ells. Useu la icona d'enllaç en la barra d'objectes. O en el menú Finestres, fent clic a Enllaça totes les cartes

Camps dels oculars i CCDs

Podeu mostrar en el mapa les marques (cercles o rectangles) dels oculars i buscadors o camps CCD amb el menú Carta → Línies/graelles → Mostra les marques del buscador o amb la icona en la barra d'objectes.
Aquestes marques estan a escala amb el mapa.

Avançat ⇒ Podeu fer la descripció dels oculars i CCD en Configuració → Presentació → Cercle buscador (ocular) i Rectangle buscador (captador CCD) . Una bona eina per ajudar-vos a localitzar objectes.

Llista d'objectes

Podeu triar els tipus d'objectes que es mostren en el mapa amb el menú:

Podeu obtenir la llista completa dels objectes mostrats al mapa amb la icona de la barra principal. Amb la finestra oberta de la llista podeu triar d'ordenar-la per AR, imprimir-la o bé desar-la com a fitxer CSV.

Informació detallada

Quan seleccioneu un objecte, la barra d'estat en mostra algunes informacions (característiques i coordenades equatorials), però podeu obtenir informació ampliada fent clic dret sobre l'objecte. En el menú contextual trieu la primera opció Referent a ...
En la finestra d'informació detallada, podreu centrar l'objecte i obtenir una llista dels objectes veïns (DE+/-1°, RA +/- 4m) que és un extracte de la llista global d'objectes, amb el mateix format.

La manera més ràpida d'obtenir la informació detallada és fer clic esquerre sobre l'objecte elegit i tot seguit clic esquerre sobre l'etiqueta.

Imprimeix el mapa

Podeu imprimir el mapa amb el menú Arxiu → Imprimeix o amb la icona de la barra principal.

Avançat ⇒ Podeu convertir el vostre mapa a format postscript o mapa de bits amb el menú Arxiu → Opcions impressió .

Desa o recupera un mapa

Podeu desar un mapa amb format Cartes del Cel (per recuperar-lo més endavant) amb Arxiu → Desa-ho com ... o amb la icona de la barra principal.
També podeu desar el mapa com un fitxer d'imatge en format PNG Arxiu > Desa la imatge ... .

Per recuperar un mapa desat en el format de Cartes del Cel aneu al menú Arxiu → Obre o amb la icona de la barra principal.

ca/documentation/quick_start_chart.txt · Darrera modificació: 2015/11/06 20:44 (edició externa)