Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:status_bar

Barra d'estat

Trobareu la barra d'estat al peu de la finestra de Cartes del Cel. Està dividida en dues: la part de coordenades a l'esquerra i una informació resumida a la dreta.

Costat esquerre

barre_statut_gauche.jpg Aquí podeu trobar dues línies que mostren les coordenades de la posició actual del cursor en el mapa. La línia superior estarà en el sistema de coordenades en què teniu el mapa. La línia inferior mostra la posició d'acord amb el sistema de coordenades equatorial, excepte quan ja esteu usant aquest sistema. Llavors mostrarà les coordenades de l'azimut i l'altura.

Podeu canviar fàcilment el sistema de coordenades del mapa actual amb els botons grup sistema coordenades de la barra esquerra del mapa.
Per a les coordenades equatorials mostrades podeu també escollir l'equinocci per referenciar-hi el vostre sistema de coordenades amb la pestanya Carta, Coordenades de la caixa de diàleg Configuració → Mapa, coordenades .

Costat dret

Si hi ha un objecte seleccionat, aquesta part en mostra un resum d'informació detallada.:

barre_statut_droite.jpg

  • Coordenades equatorials de l'objecte. Podeu determinar quin tipus de coordenades equatorials cal mostrar indicant-ho a la part baixa de la primera pestanya en Configuració → Carta, Coordenades → Carta, Coordenades .
  • Primera part de Informació detallada (Començarà amb el nom abreujat del catàleg, la identificació de l'objecte i altres característiques; el tipus ve codificat com a la llista d'objectes).
ca/documentation/status_bar.txt · Darrera modificació: 2015/11/06 20:44 (edició externa)