Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:mosaic_tool

Mosaic

Aquesta eina us permet preparar un mosaic per a la vostra càmera.
Hi ha dues maneres per obrir aquesta eina:

 • Des del menú Veure, en aquest cas el mosaic se centra en el centre de la pantalla, corresponent al darrer objecte cercat.
 • Desde clic dret, menú contextual, en aquest cas el mosaic se centra en la posició del cursor del ratolí.

 • Podeu ajustar les coordenades del centre del mosaic, o bé usar el botó fletxa per moure el mosaic. Premeu la tecla Ctrl per un moviment gran o la tecla MAJ per un de menor.
 • La rotació de la càmera es pot ajustar per canviar l'orientació global del mosaic.
 • Doneu un nom al mosaic, això serveix per a un nom de fitxer per defecte i prefixa cada fila en el fitxer.
 • Trieu el rectangle buscador que correspon a la vostra càmera. Seria millor si el vostre processador d'imatges pot resoldre placa i enviar al marc a Skychart. Així obtindríeu la mida i orientació exactes automàticament.
 • Canvieu la mida del mosaic com desitgeu.
 • Fixeu el decalatge vertical i horitzontal en tant per cent.

Quan estigueu llest feu clic al botó Desa per guardar la definició del mosaic a un fitxer que després pogueu carregar en el vostre processador d'imatges.

També podeu enviar el mosaic via la connexió del servidor information_about_selected_object.

Més avall hi ha una descripció del format si voleu escriure el vostre programari per processar el mosaic.

Format del missatge al servidor

El missatge al servidor usa el mateix format que la informació sobre un objecte triat. Tots els camps separats amb el caràcter <tab>.

> Chart_1 : 05h47m49s -02d42m13s Frm Orion_01 Dim: 114.76 x 86.76 ' pa: 30.00
 • > indica el principi del missatge.
 • Chart_1 : El nom de la carta que conté el mosaic.
 • 05h47m49s AR del centre del marc usant l'equinocci actual de la carta. El comandament GETCHARTEQSYS indica l'equinocci.
 • -02d42m13s Dec del centre del marc.
 • Frm indica que l'objecte és un marc.
 • Orion_01 el nom del marc que pot usar-se com a nom delfitxer d'imatge.
 • Dim: 114.76 x 86.76 ' la mida del marc en minuts d'arc.
 • pa: 30.00 l'orientació del marc, 0-360 antihorari. 0 és marc horitzontal amb el nord a dalt.

Format del fitxer

El contingut del fitxer és així:

EQUINOX=2458714.1
Orion_01 05h47m49s -02d42m13s 30.00 114.76 86.76
Orion_02 05h45m13s -03d49m51s 30.00 114.76 86.76
Orion_03 05h42m36s -04d57m28s 30.00 114.76 86.76

La primera fila conté el dia Julià per a l'època de les coordenades. Aquest pot ser la data actual o J2000 depenent de la vostra configuració de les coordenades.

Cada una de les files següents conté la informació separada per un sol espai:

 • el nom del mosaic i el nombre seqüencial.
 • l'ascensió recta del centre del marc.
 • la declinació del centre del marc.
 • la posició del rotador.
 • l'amplada del marc en minuts d'arc.
 • l'alçada del marc en minuts d'arc.
ca/documentation/mosaic_tool.txt · Darrera modificació: 2021/02/07 11:43 per antoni