Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:mosaic_tool

Mosaic

Aquesta eina us permet preparar un mosaic per a la vostra càmera.
Hi ha dos modes d'obrir l'eina:

 • Des del menú Veure, en aquest cas el mosaic se centra en la pantalla, corresponent amb la darrera cerca d'objecte.
 • Des del menú contextual del botó dret the_chart_pop-up_window, en aquest cas el mosaic se centra en la posició del cursor del ratolí.

 • Podeu ajustar les coordenades del centre del mosaic, o usar el botó de fletxa per moure el mosaic. Premeu la tecla de control per a moviments grans o la tecla de majúscules per a moviments menors.
 • La rotació de la càmera pot ajustar-se per canviar l'orientació global del mosaic.
 • Doneu un nom al mosaic, això s'usa com a nom per defecte i fa de prefix de cada fila en el fitxer.
 • Escolliu el rectangle buscador que correspon a la vostra càmera. És millor si el vostra programari d'imatges pot resoldre plaques i enviar el marc a Skychart. D'aquesta manera obteniu automàticament la mida i l'orientació exactes.
 • Canvieu la mida del mosaic com vulgueu.
 • Fixeu l'escreix vertical i horitzontal en tant per cent.

Un cop llest feu clic al botó 'Desa' per guardar la definició del mosaic a un fitxer que podreu carregar més tard al vostre programari.

També podeu enviar el mosaic via la connexió del servidor.

Més avall hi ha una descripció del format si és que voleu escriure el vostre propi programari per processar aquest mosaic.

Format del missatge del servidor

El missatge del servidor usa el mateix format que la informació sobre un objecte triat. Tots els camps separats pel caràcter <tab>.

> Chart_1 : 05h47m49s -02d42m13s Frm Orion_01 Dim: 114.76 x 86.76 ' pa: 30.00
 • > indica el principi del missatge.
 • Chart_1 : el nom de la carta que conté el mosaic.
 • 05h47m49s AR del centre del marc que usa l'actual equinocci de la carta. El comandament GETCHARTEQSYS retorna l'equinocci.
 • -02d42m13s DEC del centre del marc.
 • Frm indica que l'objecte és un marc.
 • Orion_01 el nom del marc que pot usar-se per al fitxer de la imatge.
 • Dim: 114.76 x 86.76 ' la mida del marc en minuts d'arc.
 • pa: 30.00 l'orientació del marc, 0-360 CCW. 0 és horitzontal amb el nord cap amunt-

Format del fitxer

El contingut del fitxer és com segueix: <file>EQUINOX=2458714.1 Orion_01 05h47m49s -02d42m13s 30.00 114.76 86.76 Orion_02 05h45m13s -03d49m51s 30.00 114.76 86.76 Orion_03 05h42m36s -04d57m28s 30.00 114.76 86.76 La primera fila conté el dia julià per a la època de les coordenades. Aquest pot ser el dia actual o bé J2000 depenent de la vostra configuració de coordenades.

Cada una de les files que segueixen conté la següent informació separada per un sol espai:

 • el nom del mosaic i un nombre d'ordre.
 • L'ascensió recta del centre del marc.
 • La declinació del centre del marc.
 • la posició del girador.
 • l'ample del marc en minuts d'arc.
 • l'altura del marc en minuts d'arc.
ca/documentation/mosaic_tool.txt · Darrera modificació: 2020/01/21 11:00 per antoni